Trenerzy

Wiktor
Butrym

tel. 795 489 783

Kamil
Chicewicz

Łukasz
Duszkiewicz

Krzysztof
Karpowicz

Łukasz
Korszański

Marcin
Łukaszczyk